Zdalna obsługa tachografu cyfrowego z WEBFLEET – zalety rozwiązania

Zdalna obsluga tachografu cyfrowego z WEBFLEET – zalety rozwiazania

Praca kierowcy ciężarówki jest regulowana przez wiele przepisów, nie tylko kodeksu drogowego. Dotyczą one m.in. kwestii związanych z maksymalnym ciągłym czasem pracy kierowców. Na terenie całej Europy limit ciągłej jednorazowej jazdy wynosi 9 godzin – po tym czasie kierowca zobowiązany jest do zrobienia sobie dłuższej przerwy. Natomiast krótsze 45 minutowe pauzy powinien robić po maksymalnie 4,5 godzinach ciągłej jazdy. Wszystko to rejestruje tachograf.

Czym jest tachograf?

Tachograf jest urządzeniem służącym do rejestrowania przejechanej przez dany pojazd trasy wraz z zapisem jego chwilowej prędkości i pozostałych czynności wykonywanych przez kierowcę. Zostały one wprowadzone w celu kontroli kierowców – czasu wykonywanej przez nich pracy i zachowania odpowiednio długich przerw, tak aby nie stanowili oni zagrożenia na drodze dla innych użytkowników ruchu drogowego.

Kto musi zainstalować tachograf?

Według aktualnych przepisów dotyczących stosowania tachografów z rozporządzenia WE nr 561/2006, wynika, że tachografy montuje się w pojazdach służących do przewozu drogowego rzeczy, kiedy łączna masa wraz z przyczepą jest wyższa niż 3,5 t. W planach jest obniżenie DMC pojazdu do 2,4 t.

Działanie i użytkowanie tachografu cyfrowego

Wykorzystywanie tachografu cyfrowego w praktyce jest niezmiernie proste. Przed każdym rozpoczęciem pracy należy jedynie włożyć swoją kartę kierowcy do specjalnego slotu. Po odczytaniu karty przez tachograf zadaje on pytanie o kraj, w którym rozpoczyna się jazdę i prosi o manualne wpisanie jego nazwy. Po wykonaniu tych czynności można już wyruszać w trasę, co ogranicza czas związany z koniecznością wypełniania wszystkich podstawowych danych, które kierowca musiał wpisywać w wypadku tachografu analogowego. W czasie całego dnia pracy należy pamiętać tylko o tym, aby używać tzw. selektora wyboru aktywności. W tachografie cyfrowym daną aktywność kierowcy wybiera się poprzez specjalny przycisk. W trakcie postoju pojazdu (w czasie jazdy zawsze ustawiona jest aktywność jazdy) – każde wciśnięcie przycisku zmienia rodzaj naszej aktywności, której symbol wyświetla się na ekranie. Po skończeniu pracy danego dnia kartę z tachografu trzeba wyjąć (chyba, że kierowca nocuje w swoim pojeździe i następnego dnia także będzie jeździł – karta może wówczas pozostać w tachografie celem zarejestrowania jego czasu odpoczynku. Chcąc odczytać informacje z tachografu, przedsiębiorca musi włożyć do niego swoją kartę, a więc osobiście może to zrobić dopiero po powrocie floty na teren firmy. Jednak najnowsze rozwiązania stwarzają tu inne, wygodne możliwości.

Jak się okazuje, obecnie wszystkie informacje z tachografu można otrzymywać na bieżąco, zdalnie, a wszystko to dzięki WEBFLEET Tachograph Manager. Daje to przedsiębiorstwom ogromne wsparcie, które jest niezbędne do zapewnienia wydajności floty i zgodności z przepisami.

Platforma WEBFLEET i jej zalety

WEBFLEET stanowi najnowocześniejsze rozwiązanie, służące do zdalnego zarządzania flotą pojazdów, opierające się na technologii „oprogramowanie jako usługa” (SaaS). Platforma ta zapewnia bezpieczny dostęp do wszelkich informacji potrzebnych do jak najskuteczniejszego zarządzania działaniami całej floty pojazdów. Daje ona ciągłą łączność z kierowcami w trasie. Tym samym na jakimkolwiek urządzeniu mobilnym w każdym momencie można sprawdzić, gdzie aktualnie znajdują się Twoje pojazdy i w jaki sposób się je wykorzystuje.

Do najważniejszych zalet zdalnej obsługi tachografów cyfrowych przy pomocy WEBFLEET należy:

  • łatwiejsza obsługa tachografu cyfrowego – urządzenia TomTom LINK dają możliwość przesyłania w czasie rzeczywistym wszelkich informacji, które są rejestrowane przez dany tachograf cyfrowy do operatorów danej floty;
  • zdalny dostęp do informacji z tachografów, zarejestrowanych w pojazdach z danej floty;
  • usprawnienie pracy kierowców i lepsze zarządzanie ich czasem pracy – informacje takie, jak czas pracy danego kierowcy za kierownicą wraz z ilością przerw pozwalają na zwiększenie jego efektywności i zwalniają z konieczności zjazdu do bazy w celu sczytania danych z tachografu;
  • możliwość zdalnego zapobiegania wszelkim nieprawidłowościom na trasie – zdalna kontrola pracy kierowców.