Kształtowanie zachowania kierowcy za pomocą telematyki.

telematics

Systemy telematyczne są dostępne dla managerów flot przez większą część dekady. Wykorzystywane początkowo jako narzędzie służące do po prostu do rozliczania jazd służbowych, wpłynęły na sposób, w jaki floty patrzą na kierowcę. Zaobserwowane problemy floty powodowały, że korzystające z systemów telmatycznych firmy wdrażały dostosowane do swoich potrzeb procedury i programy, podnoszące bezpieczeństwo i wydajność pracy kierowców. Wykorzystujące telematykę, systemy monitoringu pojazdów, oprócz zmiany sposobu zarządzania pojazdami we flotach aut służbowych, wywarły równie silny wpływ na styl jazdy kierowców.

Monitorowanie zachowania kierowców i wyciągnie z nich wniosków.

Główną przyczyną zmian w zachowaniu jest możliwość monitorowania pracy kierowców w czasie rzeczywistym. Przed wdrożeniem monitoringu pojazdów, kierowcy mogli swobodnie korzystać ze swobody pracy. Wszystkie aspekty ich pracy były bez nadzoru, co często prowadziło do ich nieefektywności. Obecnie kierowca mając świadomość tego, że jego praca jest monitorowana, nie nadużywa auta służbowego do celów prywatnych oraz bardziej skupia się na niełamaniu przepisów prawa drogowego. Zbierane przez systemy telamatyczne dane dotyczące lokalizacji kierowcy, czy czasu przejazdu każdego kierowcy mogą z łatwością posłużyć do określenia silnych i słabych stron stylu jazdy każdego kierowcy. Te dane mogą być wykorzystane podczas spotkania z pracownikami w celu omówienia ich ewentualnych problemów z wydajnością i dostać szansę na modyfikację swojego zachowania za kierownicą.

System premii za bezpieczną i ekonomiczną jazdę, jako narzędzie motywacyjne.

Aby skutecznie wpływać na zachowanie kierowcy, nie należy jednie wytykać ich błędów w prowadzeniu pojazdów, które sprawiają, że flota generuje dodatkowe koszty. Świetnym rozwiązaniem, jest wprowadzenie w firmie systemu nagród, za bezpieczną i ekonomiczną jazdę. Samo monitorowanie zachowania kierowców nie spowoduje żadnych zmian, ale dawanie im informacji zwrotnych, na temat jakie elementy swojego stylu jazdy mogli by poprawić oraz nagradzanie za lepsze zachowanie kierowcy są silną motywacją do zmiany zachowania za kółkiem. Podczas pracy z kierowcami, tak samo jak w przypadku pracowników wykonujących inne zadania ważny jest coaching. Istotne jest, aby szkolić kierowców, aby informować ich o tym, gdzie muszą się udoskonalić i nauczyć ich oraz jak mogą to osiągnąć. Dostosowanie się kierowców do jasno ustalonej polityki prowadzenia pojazdów wdrożonej w firmie, podniesie bezpieczeństwo kierowców, zredukuje koszty związane utrzymaniem floty oraz zoptymalizuje jej działanie.

Inspiracja: Telematics.tomtom.com