Sondowanie georadarem – kiedy warto skorzystać z tej metody?

W nowoczesnej geologii, archeologii oraz inżynierii bardzo często istnieje potrzeba dokonania dokładnych pomiarów i badań, których celem zwykle jest potwierdzenie pewnych przypuszczeń lub pozyskanie niezbędnych informacji. W niektórych przypadkach kluczowe okazują się chociażby dane o podłożu gruntu. Co ciekawe, da się je pozyskiwać zupełnie bezinwazyjnie, a metodą, która na to pozwala, jest sondowanie georadarem należące do badań specjalistycznych. W artykule omówimy, kiedy warto skorzystać z tej metody oraz jakie korzyści niesie ona za sobą dla różnych branż.

Czym jest sondowanie georadarem?

Do sondowania w przypadku omawianej metody służy tzw. georadar. W skrócie jest to urządzenie emitujące fale elektromagnetyczne, które z łatwością przechodzą przez grunt i penetrują go niezwykle dokładnie. W momencie napotkania przeszkód, a mówiąc językiem naukowym różnic w dielektryczności, fale te odbijają się i wracają to georadaru, a ich echo jest rejestrowane przez odpowiednią sondę. Dzięki wnikliwej analizie danych zebranych podczas sesji sondowania georadarem można uzyskać nadzwyczaj dokładny obraz wewnętrznej struktury ziemi na pewnym obszarze. Służą do tego profesjonalne programy, a ich obsługą zajmują się zawodowcy z doświadczonych i wyspecjalizowanych w tej materii firm. Chcąc skorzystać z tego typu usług, warto podjąć współpracę wyłącznie ze sprawdzonymi jednostkami.

Zastosowanie metody sondowania georadarem

Zastosowanie tej technologii jest bardzo szerokie i wciąż zwiększa się jej popularność. Naukowcy wykorzystują ją w ogromnym stopniu m.in. w archeologii, gdyż pozwala na szczegółowe zlokalizowanie i zmapowanie pozostałości historycznych znajdujących się pod powierzchnią, często bardzo głęboko. Będąc naukowcem, na pewno warto zainteresować się tym rozwiązaniem. Oprócz tego powinni na nią zwrócić uwagę przede wszystkim specjaliści związani z budownictwem oraz osoby biorące udział w poszukiwaniu złóż wszelkich zasobów naturalnych. W inżynierii i budownictwie sondowanie georadarem przydaje się przy planowaniu fundamentów nowych budynków poprzez m.in. identyfikację warstw gruntu pod kątem obecności skał. Takie badania są niezbędne przy projektowaniu stabilnych i w pełni bezpiecznych konstrukcji. Dotyczy to również dróg i wszelkiej infrastruktury służącej dobru publicznemu. Jeśli chodzi o poszukiwanie złóż, to sondowanie georadarem ułatwia i zdecydowanie przyśpiesza poszukiwania surowców mineralnych, wody czy ropy naftowej, a to przekłada się później na sprawne wdrożenie konkretnych działań i lepszą efektywność samego procesu wydobycia.

Sondowanie georadarem, choć brzmi skomplikowanie, tak naprawdę jest metodą opartą na znanych prawach. Jej stosowanie ogranicza się do wykorzystania jednego urządzenia, które okazuje się być niezwykle skutecznym. Daje wiele możliwości w różnych dyscyplinach i z całą pewnością warto ją stosować.