Podziemny czy naziemny zbiornik na gaz? Które rozwiązanie będzie dla mnie lepsze?

Ogrzewanie gazem płynnym to alternatywa dla innych metod grzewczych. Wiąże się ono z koniecznością posiadania zbiornika na gaz płynny. Gaz płynny musi być bowiem zmagazynowany w specjalnych zbiornikach o kształcie przypominającym walec, które odmiennie niż pojemniki na przykład z olejem opałowym muszą być zlokalizowane na zewnątrz.

Rodzaje zbiorników na gaz propan – od czego zależy wybór?

Istnieją dwa rodzaje zbiorników na gaz płynny, a mianowicie nadziemne i podziemne. Zbiorniki nadziemne są usytuowane na działce, w ściśle określonej odległości od zabudowań, jaka wynosi co najmniej 3 metry, zależnie od wielkości zbiornika, a także w odległości 1,5 metra od granicy z sąsiadem. Od rowów, studzienek i wpustów kanalizacyjnych wymagana odległość wynosi 5 metrów, a od drzew i krzewów 3 metry. Takiego zbiornika nie można także montować w zagłębieniach terenu ani w miejscach podmokłych.

Zbiorniki podziemne muszą zostać umieszczone w odpowiedniej wielkości wykopie, jednak taki zbiornik może zostać umiejscowiony na nieco mniejszej działce, co często jest decydujące podczas dokonywania wyboru. Tu wymagania dotyczące odległości od zabudowań są nieco inne, a mianowicie 1 metr odległości musi zostać zachowany od zabudowań, od granicy działki jest to 0,5 metra, zaś od rowów, wpustów kanalizacyjnych oraz studzienek jest to 5 metrów. Jednak wybierając zbiornik podziemny, trzeba kierować się również poziomem wód gruntowych. Jeśli na danej działce jest on wysoki, zbiornik podziemny może zostać tylko częściowo wkopany w grunt, a część nadziemna może zostać jedynie obsypana ziemią i obsiana trawą.

Tak zbiornik nadziemny, jak i podziemny nie może być umieszczony dalej niż 35 metrów od drogi dojazdowej, a to z uwagi na konieczność tankowania gazu z cysterny.

Wybór określonego rodzaju zbiornika zależy od wielkości działki, preferencji jej właścicieli odnośnie do umieszczenia zbiornika, na przykład dotyczących aranżacji terenu, kosztów, z jakimi trzeba się liczyć, a także rodzaju samego gazu.

Na dużej działce zbiornik nadziemny może zostać obsadzony na przykład krzewami, co pozwoli go częściowo zamaskować. Koszt instalacji zbiornika nadziemnego jest niższy, winien być on posadowiony na płycie o grubości co najmniej 20 centymetrów, której 10 cm musi wystawać ponad powierzchnię gruntu, powinien być również uziemiony. Jednak tak instalacja, jak późniejsze koszty związane z jego eksploatacją i konserwacją, są niższe.

Zbiornik podziemny w sprzyjających warunkach może być prawie zupełnie niewidoczny, gdyż nad ziemię wystaje tylko jego pokrywa. Jednak koszt instalacji takiego zbiornika jest wyższy, a ponadto co 5 lat zachodzi konieczność jego odkopania i skontrolowania stanu technicznego. Właściciele niewielkich działek często jednak decydują się na droższe rozwiązanie, ponieważ duży zbiornik nadziemny zajmowałby zbyt wiele miejsca.

Wybór zbiornika jest także zależny od rodzaju samego gazu. Propan jest znacznie bardziej wytrzymały od mieszanki propanu i butanu, jeśli chodzi o niskie temperatury, nawet w temperaturze dochodzącej do -42oC może być bezpiecznie przechowywany w zbiorniku nadziemnym. Natomiast propan-butan takich właściwości nie ma, dlatego przy wyborze tego gazu jako paliwa grzewczego trzeba liczyć się z kosztem instalacji zbiornika podziemnego.

Z czego wykonane są zbiorniki na gaz propan?

Zbiorniki na gaz zapewniają bezpieczeństwo, ponieważ technologia ich wykonania jest wyjątkowo złożona. Do ich produkcji wykorzystywany jest polietylen o wysokiej gęstości, pokryty lekkim laminatem, albo stal kwasoodporna, jaką pokrywa się ochronną białą powłoką malarską.

Do jego instalacji wymagane jest dopełnienie szeregu formalności. W przypadku instalacji mniejszych zbiorników o pojemności 2700 l wystarczające jest zgłoszenie tego faktu do Starostwa Powiatowego, jednakże zbiornik o większej pojemności wymaga już uzyskania pozwolenia na budowę. Konieczne jest również zebranie niezbędnej dokumentacji, w skład której wchodzi oświadczenie o własności nieruchomości, projekt zagospodarowania terenu oraz projekt techniczny instalacji gazowej, jaki musi być wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia. Projekt trzeba również uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Taki zbiornik można zakupić na własność albo wydzierżawić u dostawcy gazu, a w tym wypadku zobowiązuje się on również do przygotowania projektu oraz wybudowania instalacji i udostępnia zbiornik. W przypadku zbiornika na gaz płynny zakupionego na własność to właściciel budynku, czyli inwestor, ponosi za ów montaż pełną odpowiedzialność. Zainstalowany zbiornik musi przejść jeszcze kontrolę inspektora dozoru technicznego, zanim będzie można przystąpić do użytkowania instalacji gazowej.

Źródło: LPG Direct – gaz grzewczy i LPG