Studia MBA Digital Transformation, czyli wybór specjalistów

studia biznesowe w Warszawie

Nowoczesne technologie informatyczne podnoszą konkurencyjność przedsiębiorstwa i pozwalają tworzyć nowe biznes-plany. Dynamika ich rozwoju jest ogromna, aby nadążyć za technologicznymi nowinkami, warto rozwijać się w tym kierunku, wybierając odpowiednie studia podyplomowe.

Co dają MBA Digital Transformation?

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym i trwają 2 semestry. Podczas nich studenci zyskuj ogrom wiedzy popartej przykładami z codziennego życia zawodowego. Ich celem jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności, które są kluczowe dla rozwoju zawodowego i osobistego każdego menedżera. Pokażą, jak rozwiązywać złożone problemy biznesowe z zastosowaniem najnowszych technik, metod i narzędzi. Tłumaczą zasady działania zaawansowanych technologii IT, uczą konstruowania sensownych uzasadnień biznesowych, projektować rozwiązania i tworzyć plan projektu. Absolwenci znają także najlepsze praktyki realizacji zaawansowanych projektów, strategie pozyskania zasobów ludzkich czy zarządzania projektami. Studia biznesowe podjąć można w Warszawie, w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Studia MBA – najlepszy wybór dla specjalistów

MBA Digital Transformation ma na celu wprowadzenie przedsiębiorstwa na etap cyfrowy, a także wprowadzenie do niego nowoczesnych narzędzi technologicznych, które usprawnią jej zarządzanie. Dzięki temu zwiększa się jej konkurencyjność i pozycja na rynku. Aby tak się stało, niezbędni są specjaliści. Zwykłe doświadczenie zawodowe nie wystarcza, pracodawcy szukają osób, które stale poszerzają swoje kompetencje, np. poprzez krótkoterminowe kursy specjalistyczne, potwierdzone odpowiednim certyfikatem. Dyplom ukończenia studiów MBA cieszy się dużym uznaniem na rynku pracy. Od absolwentów oczekuje się szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy, wzbogaconej podejściem strategicznym, które jest niezbędne przy zarządzaniu. Specjalista, który ma zajmować się nowymi technologiami, musi wykazać się kreatywnością, a jednocześnie mieć cechy menedżera, by podejmować jak najlepsze decyzje zarządzające bytem przedsiębiorstwa. Wszystkie te umiejętności przekazywane są podczas zajęć z zakresu części specjalizacyjnej.

Losy absolwentów MBA Digital Transformation

Absolwenci, oprócz wiedzy potwierdzonej dyplomem, zdobywają jeszcze jedną korzyść – trwałe kontakty. Jak sami oceniają, wymiana doświadczeń zawodowych sprawia, że głowa napełnia się nowymi pomysłami. Wśród tych osób często nawiązują się współprace, które okazują się być strzałem w dziesiątkę. Wspólnie pracują nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi, które ułatwią prowadzenie ich przedsiębiorstw. Studia MBA pozwalają zweryfikować własny punkt widzenia i doświadczyć kierunków myślenia, które dotąd nie były brane pod uwagę. To ogromna korzyść dla osób, które zajmują się zarządzaniem strategicznym, prowadzą własny biznes lub są częścią jego spółki.

Nowe technologie zdemokratyzowały dostęp do informacji. Co więcej, ciągle ewoluują, stają się integralną częścią większości przedsiębiorstw. MBA Digital Transformation to studia, które pozwalają zdobyć aktualną wiedzę i przygotowują kadry zarządzające do pracy w warunkach postępującej cyfryzacji.