Spedytor – specjalista organizacji transportu

Spedytor ma do odegrania niebagatelną rolę w usprawnieniu przebiegu transportu towarów oraz ograniczenia kosztów tego procesu. Jego największym atutem jest doskonała znajomość rynku transportowego i dostęp do szeregu istotnych informacji. Podejmując się zrealizowania usługi przewozowej spedytor zobowiązuje się jednocześnie do dokonania tego z jak największą starannością, uwzględniając przy tym wszelkie życzenia klienta.

Rola spedytora z planowaniu i organizowaniu procesu transportowego

Odpowiednio zorganizowany proces transportu pozwala uzyskać klientowi zysk, dlatego jego właściwe zaplanowanie jest tak istotne. Profesjonalny spedytor w trakcie planowania tego procesu musi zwrócić uwagę na minimalizację kosztów, a także zadowolić klienta, oferując przewóz ładunku szybko oraz bezpiecznie. Winien zatem swoje działania zorganizować w taki sposób, by proces – od chwili otrzymania zlecenia transportowego aż do jego realizacji końcowej – był odpowiednio skoordynowany i przebiegał bez opóźnień.

Do zadań spedytora zalicza się:

  • dobór środków transportowych do realizowanych zleceń oraz przewożonych towarów pod technicznym, ekonomicznym i formalnym względem;
  • przeprowadzanie analiz i wybieranie rozwiązań zapewniających najwyższy poziom rentowności;
  • nadzór nad realizowanymi zleceniami transportowymi i efektywna współpraca z przewoźnikami a także nadzorowanie wszelkich prawno-formalnych aspektów dokumentacji transportowej;
  • stałe monitorowanie rynku oraz zachodzących na nim zmian.

Kompetencje spedytora

Spedytor musi również dysponować szeregiem kompetencji, do jakich zalicza się duża samodzielność w podejmowaniu decyzji dotyczących organizacji procesów transportowych, umiejętność krytycznej oceny swoich działań pod kątem efektywności. Ponadto, winien on sprawnie rozwiązywać problemy, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji usługi. Jest to zatem stanowisko, które wymaga od spedytora nieustannego podnoszenia posiadanych kwalifikacji, stałego doskonalenia oraz wyszukiwania informacji, szczególnie jeśli chodzi o rodzaj usług transportowych, na jakie istnieje na rynku największe zapotrzebowanie.

Jeszcze jedną cechą, jaką powinien dysponować spedytorpredyspozycje negocjacyjne, gdyż w swojej pracy musi efektywnie negocjować stawki za frachty z przewoźnikami, zaś kolejną jest łatwość nawiązywania kontaktów. Spedytor musi współpracować nie tylko z przewoźnikami, ale sprawnie porozumiewać się z wymagającymi klientami, niejednokrotnie oczekującymi od niego nie tylko organizacji procesu transportowego, ale również rady.

Doświadczony spedytor jest zatem osobą, która potrafi odpowiednio zorganizować pracę własną, także pod presją czasu oraz w ulegających zmianom okolicznościach, jak też posiadającą zdolność błyskawicznego podejmowania trafnych decyzji.

Warto tu również wspomnieć o wymogu dysponowania wiedzą z zakresu geografii, lokalizacji kluczowych miejscowości na planowanych przez siebie trasach, odległości, jakie je dzielą, a także położenia autostrad, magistrali kolejowych oraz międzynarodowych portów.

Korzyści dla klientów

Ci przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na powierzenie organizacji przewozów spedytorom bardzo szybko przekonują się, iż dzięki temu osiągają wymierne korzyści. Nie muszą poświęcać własnego czasu na kompletowanie dokumentów oraz załatwianie formalności, wiążących się z przewozem, a dzięki usłudze spedytora ładunek jest przewożony w możliwie najszybszy i najbardziej ekonomiczny ze względów cenowych sposób. Spedytor odpowiada również za niego na całej trasie przewozu, klient nie musi więc martwić się o bezpieczeństwo przewożonego dobra, zaś w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów spedytor, za sprawą swojej wiedzy i doświadczenia może szybko opanować kryzysową sytuację, co nie powoduje konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, ani nie jest związane z opóźnieniami.

Nic też dziwnego, iż na takie rozwiązanie decydują się nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale także firmy, które jedynie okazjonalnie wysyłają ładunki na mniejsze lub większe odległości.

Źródło: Spedycja międzynarodowa – Symlog