Efektywna ochrona oczu i twarzy pracowników

Efektywna ochrona oczu

Oczy jako narząd szczególnie ważny i wyjątkowo delikatny, wymaga szczególnej ochrony. W wielu zawodach i podczas wykonywania licznych prac, oczy i twarz są narażone na różne czynniki drażniące, zarówno chemiczne, jak i mechaniczne. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom niezbędnych środków ochrony indywidualnej w celu skutecznej ochrony oczu i twarzy podczas  pracy.

Czym są środki ochrony indywidualnej oczu i twarzy?

Wszelkie produkty mające na celu ochronę oczu i twarzy dzielą się na dwie podstawowe grupy, tj.:  do użytku zawodowego oraz do użytku pozazawodowego. Oprócz tego, jako znane i sprawdzone środki ochrony indywidualnej oczu i twarzy, można wymienić okulary ochronne, gogle ochronne, osłony twarzy oraz osłony spawalnicze (tutaj również spawalnicze tarcze, przyłbice, gogle i kaptury). W wymienionych powyżej środkach ochrony indywidualnej montuje się również wizjery, siatki, szybki ochronne czy filtry. Przy tym, jako filtry rozumiemy filtry spawalnicze, które chronią delikatne oczy pracowników przed światłem nadfioletowym, promieniowaniem podczerwonym, olśnieniem słonecznym oraz promieniowaniem laserowym.

Dla kogo środki ochrony indywidualnej oczu i twarzy?

Oczywiste jest, że nie każdy zawód i nie każda praca wymaga zastosowania środków ochrony indywidualnej oczu i twarzy. Dobrze więc wiedzieć jakie sytuacje powinny skłonić do zastosowania takich środków. Należy zaopatrzyć się w niezbędny sprzęt chroniący twarz i oczy w miejscach, gdzie występuje zagrożenie:

  • promieniowaniem optycznym (zalicza się do tego olśnienie słoneczne, promieniowanie laserowe oraz promieniowanie, które powstaje podczas procesów spawalniczych),
  • uderzeniem (mogą to być na przykład odpryski ciał stałych),
  • spowodowane kapaniem lub rozbryzgami cieczy (a konkretnie cieczy chemicznych, wykazujących działanie żrące lub drażniące),
  • pyłami i gazami (w wielu procesach technologicznych uwalniane są do atmosfery pyły, które są szkodliwe nie tylko dla dróg oddechowych. Po kontakcie z oczami człowieka mogą prowadzić do suchości oka, podrażnień oraz licznych poważnych schorzeń narządu wzroku),
  • łukiem elektrycznym (zagrożenie to powstaje w trakcie prowadzenia prac pod napięciem),
  • w postaci metali i gorących ciał stałych (w licznych procesach hutniczych pracownicy mają do czynienia z odpryskami stopionych metali. Odprysk taki jest bolesny, wywołuje trwały uszczerbek na zdrowiu, a jeśli dostanie się do oka – może powodować nawet całkowitą utratę wzroku).

Rodzaje środków ochrony indywidualnej oczu i twarzy

Środki ochrony indywidualnej oczu są często wbudowane w sprzęt ochronny układu oddechowego lub ochrony głowy. Aparaty powietrzno-butlowe zaopatrzone są w wizjery, a hełmy ochronne posiadają montowane do nich osłony na oczy. Najpopularniejszym i najczęściej stosowanym narzędziem ochronnym oczuokulary ochronne. Trzeba jednak pamiętać, że nie są one uniwersalne i w niektórych sytuacjach mogą okazać się nieodpowiednie do warunków panujących na danym stanowisku pracy. Ponadto jeśli pracownicy stosują okulary ochronne, to powinny być one wyposażone w osłonki zabezpieczające. Pozwoli to uniknąć dostania się rozbryzgów cieczy czy odprysków ciał stałych nad lub pod ramką okularów.

Jeśli natomiast okulary okażą się niewystarczającą ochroną, to należy zastosować  gogle ochronne. Specyfika ich budowy powoduje, że przylegają one ściśle do twarzy i dzięki temu do oczu nie dostanie się żaden drobiazg. Właściwość ta sprawia, że gogle ochronne nadają się doskonale również jako ochrona przed czynnikami biologicznymi. Nabywając gogle ochronne trzeba jednak przyłożyć dużą uwagę do systemu wentylacji, ponieważ potrafi być on bardzo zróżnicowany.

Istotne są również stosowane w zakładach pracy metody ochrony twarzy do skutecznego zabezpieczenia tej części ciała służą między innymi osłony twarzy. Cechuje je duża powierzchnia i odporność. Ponadto ich budowa umożliwia jednoczesne stosowanie z okularami, zarówno korekcyjnymi, jak i ochronnymi.

Jednak najbardziej rozwiniętą i wszechstronną osłoną twarzy osłony spawalnicze. Do tej szerokiej grupy zaliczają się między innymi przyłbice spawalnicze, tarcze spawalnicze, gogle i okulary oraz kaptury spawalnicze.

Źródło: Glovex.com.pl – Odzież ochronna