Jak zostać logopedą? Jak podnosić swoje kwalifikacje zawodowe?

Jak zostac logopeda Jak podnosic swoje kwalifikacje zawodow

Logopedia nie jest w Polsce osobnym kierunkiem studiów licencjackich lub magisterskich, lecz studiuje się ją jako specjalność w ramach kierunków takich jak: filologia polska, pedagogika lub psychologia. Oznacza to, że oprócz przedmiotów kierunkowych i praktyk przygotowujących do wykonywania zawodu logopedy, student poznaje cały kanon przedmiotów na wymienionych kierunkach uniwersyteckich. I z jednej strony jest to pozytywny aspekt takiej ogólnej, a więc rozwojowej ścieżki kształcenia, pozwalającej na intelektualny i szeroko pojęty osobisty rozwój studenta, z drugiej jednak: w trakcie studiów magisterskich studenci nie mają zbyt wiele czasu na realne budowanie warsztatu zawodowego logopedy-praktyka.

Studia podyplomowe w zakresie logopedii ogólnej

Kwalifikacje logopedyczne można już także uzyskać w ramach czterosemestralnych studiów podyplomowych z zakresu logopedii ogólnej. Jeżeli jednak mowa o profesjonalnych usługach logopedycznych w przyszłości, świadczonych zarówno za pośrednictwem państwowych placówek medycznych, opiekuńczych i pedagogicznych, jak i własnej praktyce gabinetowej, dobry logopeda nie obejdzie się bez odbycia kolejnych kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe. Warto więc, wybierając zawód logopedy, przygotować się na długoletnie, wielorakie kształcenie i pracę nad sobą, w tym na naukę poprawnej dykcji i kształcenie własnego słuchu fonematycznego, czyli umiejętności specjalistycznego słyszenia dźwięków mowy. Satysfakcja z pracy logopedów, coraz lepiej opłacanych także w Polsce, zwłaszcza w przypadku prywatnej praktyki logopedycznej, jest ogromna.

Co dalej?

Logopeda po studiach magisterskich lub magisterium i kwalifikacyjnych, dwuletnich studiach podyplomowych z logopedii, najczęściej podejmuje specjalistyczne studia podyplomowe z neurologopedii. Konieczność taka wynika z profesjonalizacji zawodu logopedy i korzystania z odkryć neurologii w pracy nad osobą borykającą się z zaburzeniami mowy. Dziś wiemy już wiele o mózgu ludzkim i jego funkcjach oraz zaburzeniach, a jednym z ich spektrum są właśnie rozwojowe i wtórne zaburzenia artykulacji oraz rozumienia mowy.

Niektóre z tych zaburzeń są wynikiem nieprawidłowości w kształtowaniu się dziecięcej mowy (i nad tym pracują logopedzi dziecięcy), inne zaburzenia powstają w wyniku urazów mózgu, w tym udarów i zawałów mózgowych. W tym drugim przypadku gruntowna wiedza z neurologopedii jest nieodzowna. Studia podyplomowe z neurologopedii pomagają już praktykującym logopedom pogłębić swój podstawowy warsztat pracy o wiedzę i umiejętności neurologiczne, dzięki czemu mogą oni z powodzeniem pracować w szpitalnych oddziałach neurologicznych, wspierając osoby powracające do zdrowia po udarze lub zawale mózgu w stopniowym odzyskiwaniu zdolności mówienia oraz rozumienia mowy. Neurologopedia dysponuje dziś bowiem skutecznymi narzędziami pracy z afazją, czyli niezdolnością do kreowania zrozumiałej mowy lub jej rozumienia ze słuchu.

Wiemy już, że mózg może zostać zregenerowany także dzięki ćwiczeniom logopedycznym i wiedza ta jest stosowana przez logopedów do odzyskiwania zdolności mówienia i rozumienia mowy przez osoby dotknięte chorobami neurologicznymi. Podyplomowe studia neurologopedyczne budują również kompetencje dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu, dotykających coraz większą liczbę dzieci. Rynek pracy dla profesjonalnych neurologopedów jest bardzo rozległy, jak rozległe są współczesne zaburzenia osób w różnym wieku, dotykające ich w trudnym aspekcie mówienia i rozumienia mowy.

Inspirowane: wsr.edu.pl – fizjoterapia