Skaning laserowy – kiedy będziesz potrzebować pomocy geodety?

skaner laserowy geodeta

Skaning laserowy to metoda, która pozwala dotrzeć do bardzo szczegółowych danych przestrzennych. Wykorzystanie jej znacznie skraca czas realizacji przy jednoczesnym zachowaniu wyjątkowej precyzji. W jakich sytuacjach geodeci wykorzystują skaning laserowy? Do jakich zadań jest niezbędny?

Jak dokładnie działa skaner laserowy?

Skaner laserowy wykorzystuje wiązkę świetlną, na podstawie której mierzy odległość oraz kąt od badanego obiektu do skanera. Dane te pozwala wyznaczyć współrzędne, które tworzą tzw. chmurę punktów.

Skaner wysyła w kierunku obiektu wiązkę światła o określonej długości fali. Wiązka odbija się od celu i wraca do skanera. Każde odbicie jest rejestrowane, co pozwala na zebranie bardzo precyzyjnych danych bez konieczności bezpośredniego dotykania mierzonego obiektu lub terenu.

Inwentaryzacja architektoniczna metodą skanowania laserowego 3D

Obiekty zabytkowe bardzo rzadko posiadają dokładne plany budowy (jeśli w ogóle jakieś posiadają). Wymagają też szczególnej ostrożności przy renowacji. Metoda skanowania laserowego pozwala tworzyć modele 3D zabytków, a także odtwarzać skomplikowane architektonicznie miejsca. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie prac konserwatorskich, które ratują historyczne budynki przed ruiną.

Budowa obiektów podziemnych

Skaning laserowy znacznie ułatwia budowę obiektów podziemnych. Dzięki tej metodzie, bezkontaktowo, sporządza się przekroje drążonych tuneli, projektuje sieci kanałów, rurociągów oraz innych obiektów.  Skanowanie laserowe umożliwia dokładny pomiar topografii terenu nad i wokół obszaru budowy obiektu podziemnego. Pozwala to m.in dokładne określić nachylenie terenu oraz zlokalizować rury lub instalacje, które mogą przebiegać w miejscu planowanej budowy.

Skanowanie laserowe w monitoringu prac budowlanych

Naziemny skaning laserowy pozwala precyzyjnie monitorować przebieg prac w czasie rzeczywistym. Na bieżąco porównuje się przebieg prac z projektem, oceniając, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Co za tym idzie, od razu można wykryć wszelkie odchylenia od planu. Jeśli podczas budowy wykryje się niezgodność konstrukcyjną, w szybki sposób można wprowadzić poprawki, bez narażenia na znaczne szkody. Skaning laserowy ułatwia również wprowadzenie wszelkich zmian do projektu, ponieważ na bieżąco odczytuje wszystkie informacje z terenu budowy.

Podsumowanie

Skanowanie laserowe pozwala na bardzo precyzyjne zbieranie danych przestrzennych. Dzięki temu możliwe jest tworzenie dokładnych modeli 3D zabytkowych budynków, bez konieczności posiadania ich oryginalnych planów konstrukcyjnych. Skanowanie 3D umożliwia bezpieczną renowację zabytków. Metoda skanowania laserowego sprawdza się również przy budowaniu obiektów podziemnych, a także przy bieżącym monitorowaniu prac budowlanych.