Jak powstają tworzywa sztuczne, wykorzystywane do produkcji rur i studzienek.

rury pe

Polietylen to tworzywo sztuczne, które zrewolucjonizowało rynek budowlany, wypierając z niego od lat wykorzystywane materiały i przestarzałą technologię. Przykładem potwierdzającym tę tezę mogą być na przykład rury PE, które praktycznie zastąpiły tradycyjnie używane wcześniej do budowy wodociągów i sieci ciepłowniczych, rury stalowe i żeliwne. Innym przykładem wyparcia sprawdzonych rozwiązań przez nowoczesne technologie wykorzystujące polietylen są studzienki kanalizacyjne i telekomunikacyjne. Wcześniej wykonywane z ciężkiego i mało odpornego betonu studzienki, przegrały z lekkimi i trwałymi studzienkami polietylenowymi. Jakie są największe korzyści polietylenu i jak się go wytwarza? Odpowiedzi na te pytania poznacie Państwo w poniższym artykule.

Jak otrzymuje się polietylen?

Polietylen należy do polimerów zwierających dwa pierwiastki – węgiel oraz wodór. W zależności od metody polimeryzacji otrzymuje się polietyleny o różnej gęstości. Do produkcji rur PE najczęściej wykorzystuje się, zależnie od potrzeb, polietylen o niskiej lub wysokiej gęstości. Polietylen o niskiej gęstości oznaczany symbolem PE-LD wytwarza się z etylenu w fazie ciekłej. Sam proces obydwa się w temperaturze wahającej się między 50 a 70⁰C pod ciśnieniem 0,3-0,5 MPa. W efekcie tego procesu produkcyjnego otrzymuje się polietylen w postaci zawiesiny, który następnie zostaje poddany filtracji. Po tym etapie polietylen w formie proszku miesza się ze środkami pomocniczymi i formuje w łatwe do dozowania i przetworzenia granulki. Polietylen o wysokiej gęstości PE-HD produkuje się z kolei z etylenu w fazie gazowej. Procesu polimeryzacji przebiega w  temperaturze 200-250⁰C, pod ciśnieniem 180-250 MPa. W wyniku tego procesu powstaje polietylen o konsystencji miodu, po czym zostaje on schłodzony i poddany procesowi granulacji. Granulki polietylenu służą jako materiał do tworzenia gotowych produktów, które otrzymuje się w specjalnie do tego zaprojektowanych liniach produkcyjnych.

Wytłaczanie rur i rotoformowanie studzienek PE.

Produkcja rur PE przebiega z reguły metodą wytłaczania, polegającą na uplastycznianiu tworzywa pod wpływem temperatury i przepychaniu go przez głowicę wytłaczarki. Dzięki kalibracji głowicy można uzyskiwać rury o różnych rozmiarach, z zachowaniem pełnej powtarzalności wymiarów i kształtu rur. Studzienki z PE produkuje się przez tak zwany rotomoulding, czyli formowanie rotacyjne. Proces ten wymaga wcześniejszego wykonania metalowej formy, wykonywanego produktu. Wypełniona odpowiednią ilością proszku forma  zostaje ogrzana do temperatury ok 200 °C i obracana jednocześnie w dwóch osiach. Stopione granulki polietylenu osadzające się na jej ścianach zostają schłodzone i wyjęte pod postacią gotowego produktu.

Źródło: elplastplus.pl