Wpływ gospodarki 4.0 na produkcję – co trzeba wiedzieć?

Wplyw gospodarki 4.0 na produkcje

Integracja nowoczesnych technologii z procesami produkcyjnymi to niezbędny element właściwego prowadzenia firmy w każdym czasie, a zwłaszcza w czasie kryzysu. Gospodarka przeszła do nowej fazy rozwoju, określając ją nazwą 4.0 jako odwołanie do czwartej rewolucji przemysłowej. Wzorując się na modelach współpracy między człowiekiem a robotami, wykorzystano rozwiązania technologiczne przyspieszające i usprawniające procesy produkcyjne, jednocześnie niwelujące zagrożenie dla zdrowia operatorów maszyn.

Czym jest gospodarka 4.0?

To kolejny etap w rozwoju przemysłowym, jaki nastąpił po wprowadzeniu automatyzacji i komputeryzacji na linie produkcyjne. Służy on integrowaniu pracy ludzi z maszynami, urządzeniami i czujnikami automatycznymi. Każdy z tych elementów procesu tworzenia produktu końcowego uległ przeobrażeniu, tak, aby móc sprostać wyzwaniom nowoczesnego rynku. Ograniczono nakład pracy ludzkich rąk, zwiększono ilość procesów zautomatyzowanych, zmniejszono ilość wypadków i awarii sprzętu. Jak zwykle, podstawą tego rodzaju działań jest posiadanie odpowiedniej ilości informacji o stanie maszyny, jej wykorzystaniu i obciążeniu. W zakresie problemów utrzymania ruchu są informacje o aktualnym statusie obciążenia maszyn, ich stan i parametry pracy. Przewidywanie możliwości wystąpienia awarii lub przeciążenia maszyny pozwala utrzymać park maszynowy w pełnej sprawności do realizacji działań.

Jak zaadaptować rozwiązania gospodarki 4.0 w przemyśle?

Cyfryzacja stała się częścią życia człowieka. Pojawia się nawet w tradycyjnych branżach i gałęziach gospodarki. Przemysł, aby nadążyć za zmieniającymi się wymaganiami klientów, oczekiwaniami rynku i brakiem wykwalifikowanej kadry, rozpoczął stopniowy proces przeobrażania. Po automatyzacji produkcji rozpoczęła się faza integrowania samodzielnie pracujących robotów w halach produkcyjnych.

Urządzenia, takie jak stanowiska zrobotyzowane do szlifowania i polerowania w zakładach obróbki metali, usprawniają produkcję. Bardzo istotną motywacją jest tutaj wyjątkowa uciążliwość tego procesu dla operatora i negatywny wpływ na jego zdrowie. Jest to bardzo niezdrowy, brudny i uciążliwy proces. Ich zadaniem jest minimalizowanie pracy operatora, a zwiększenie powtarzalności działań i osiąganie zbliżonych rezultatów. Jest to ważne szczególnie przy materiałach podatnych na zmiany otoczenia oraz przy mniejszych elementach, w których detal ma duże znaczenie.

Podobna sytuacja wygląda przy zrobotyzowanym stanowisku do produkcji palet, gdzie robot samodzielnie lub pod bardzo ograniczonym nadzorem wykonuje całość produkcji. Elementy układane są na taśmie, łączone za pomocą gwoździarek, a następnie przenoszone do oddzielnego urządzenia ładującego je w gotowe sterty do przewozu. Ograniczenie pracy operatora do obsługi logistycznej stanowiska jest właściwym krokiem do zautomatyzowania tego rodzaju operacji. Istotnym jest również fakt zapewnienia stałej wydajności, niezależnie od ilości godzin.

Rozwiązaniem stosowanym przy obróbce blach jest robotyzacja obsługi pras krawędziowych i zaginarek automatycznych. W obu przypadkach chodzi o powtarzalność zleceń oraz utrudnioną pracę dla człowieka, zwłaszcza w przypadku dużych i ciężkich detali. Tym sposobem można zwiększyć bezpieczeństwo pracowników, zminimalizować koszty opóźnień i awarii, a jednocześnie zapewnić stabilną jakość produktów końcowych.

Czy warto wprowadzać roboty do przemysłu?

Rewolucja technologiczna w przemyśle pociąga za sobą zmianę sposobu myślenia o produkcji. Związane jest to z kosztownymi inwestycjami, restrukturyzacją , reorganizacją i kreowaniem nowych działań. Zamiast operatorów kontrolujących prace maszyn, stosowane są zaprogramowane roboty, samodzielnie podejmujące rutynowe decyzje. Techniczne wsparcie, zwiększenie produktywności i efektywności pracy, lepsze wsparcie klientów, mniejsze koszty eksploatacyjne – choć wymaga to czasu, każdy z tych aspektów można osiągnąć poprzez automatyzację i robotyzację produkcji. Warto zapoznać się z ofertą firmy POLTEKNIK, w tym zakresie.

Firmy działające w tradycyjnych gałęziach przemysłu są dużo bardziej odporne na zmiany, ponieważ wprowadzenie ich zajmuje więcej czasu i wymaga większych nakładów finansowych, jednak w dłużej perspektywie bardziej się opłaca. Daje większą szansę na konkurencyjnym rynku, polepsza stosunki z klientami oczekującymi jakości i szybkości oraz zmniejsza zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych pracowników, o których coraz trudniej.

źródło: polteknik.pl – prasy krawędziowe