Spedytor z własną flotą pojazdów – dlaczego warto z nim współpracować?

Organizacja transportu towarów to złożone przedsięwzięcie, które wymaga odpowiednich zasobów. Ich brak nie oznacza jednak, że trzeba od razu porzucić wytwórstwo. Kwestiami logistyczno-transportowymi może bowiem zająć się wyspecjalizowany podmiot. Dlaczego firma spedycyjna z własną flotą transportową to dobry wybór?

Firma spedycyjna z własną flotą pojazdów – dlaczego warto zdecydować się na współpracę z nią?

 Jednym z czynników, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze firmy spedycyjnej, jest to, czy dysponuje ona własną flotą transportową. Nie jest to co prawda wymóg konieczny, gdyż głównym zadaniem spedytora jest organizacja przewozu, a nie transport rozumiany jako przemieszczanie ładunków z punktu A do punktu B, niemniej posiadanie przez niego taboru może być źródłem wymiernych korzyści dla Ciebie jako zleceniodawcy.

Dlaczego warto współpracować z firmą spedycyjną, która dysponuje własną flotą pojazdów?

  1. Większa pewność co do jakości usługi. Firma spedycyjna, która ma własny tabor, sprawuje pełną kontrolę nad procesem logistyczno-transportowym. Dzięki temu dokładnie monitoruje nie tylko przebieg przewozów, ale również stan techniczny wykorzystywanych w ich ramach środków transportu. To ona odpowiada również za szkolenia kierowców i wdrożone procedury bezpieczeństwa. Przekłada się to na wyższą jakość usługi, a także zmniejsza ryzyko niedopełnienia formalności, awarii pojazdów czy też opóźnień w dostawach.
  2. Większa elastyczność. Spedytor z własną flotą pojazdów może szybko zareagować na Twoje zmieniające się potrzeby, zwłaszcza jeśli dysponuje zróżnicowanymi środkami transportu. Łatwiej jest mu również zmienić harmonogram przewozów i trasę w przypadku nagłych sytuacji lub nietypowych dostaw.
  3. Niższe ceny. Brak zewnętrznych podwykonawców sprawia, że firma spedycyjna dysponująca własną flotą transportową jest w stanie lepiej kontrolować i optymalizować koszty operacyjne. Wynika to chociażby z faktu, że nie musi uwzględniać w cenach swoich usług wzrostów cen u podwykonawców. Zwiększa to szanse na to, że otrzymasz atrakcyjne warunki współpracy.
  4. Lepsza jakość obsługi. Firma spedycyjna z własną flotą pojazdów, która ma pełną kontrolę nad procesem logistyczno-transportowym, jest w stanie szybko odpowiadać na Twoje zapytania i potrzeby. Dostarcza spersonalizowane usługi, a jeśli sytuacja tego wymaga, jest w stanie nadać zamówieniu większy priorytet.
  5. Ekologia. Spedytor, który dysponuje własnym taborem, może sprawować większą pieczę nad kwestiami środowiskowymi, np. poprzez inwestycję w bardziej ekologiczne środki transportu czy też szkolenia kierowców z zakresu niskoemisyjnej jazdy. To szczególnie ważne, jeśli budujesz wizerunek odpowiedzialnego społecznie przedsiębiorstwa, a Twoim klientom zależy na współpracy z firmą, która ma na uwadze ochronę środowiska.
  6. Przejrzystość współpracy. Współpraca z jednym podmiotem oznacza mniej formalności i transparentność warunków umowy. Jeśli dojdzie do problemów z dostawą, w procedurę reklamacyjną zaangażowany jest jeden, a nie kilka podmiotów. Dzięki temu możesz liczyć na szybsze rozpatrzenie Twojej reklamacji.
  7. Łatwy dostęp do informacji. Spedytor, który ma własną flotę transportową, jest w stanie udzielić Ci wszelkich informacji na temat kosztów i warunków usługi spedycyjno-transportowych, co pozwala podjąć przemyślaną decyzję o współpracy.

Współpraca z firmą spedycyjną, która dysponuje własną flotą pojazdów, może się okazać niezwykle owocna. Rzetelny podmiot zorganizuje i zrealizuje transport w zgodzie z Twoimi wytycznymi i specyfiką towarów. W efekcie w terminie i bez uszczerbku na jakości trafią one pod wskazany adres. Pamiętaj jednak, aby przy wyborze spedytora zwrócić uwagę również na inne czynniki niż własna flota transportowa. Liczy się również doświadczenie, dostępność systemów monitorujących ruch pojazdów, a także zakres oferty czy też sytuacja finansowa podmiotu.