Rodzaje separatorów w układach sprężonego powietrza

W układach sprężonego powietrza funkcjonują 2 rodzaje separatorów: separator cyklonowy i separator wodno-olejowy. Czy różnią się te urządzenia i jakie funkcje pełnią w układach sprężonego powietrza? 

Co to jest separator cyklonowy?

Separator cyklonowy to urządzenie wykorzystywane w przemyśle i innych dziedzinach do oddzielania cząstek ciekłych i stałych od strumienia powietrza. Jest to rodzaj urządzenia mechanicznego, które wykorzystuje ruch wirowy w celu rozdzielenia cząstek od powietrza.

Zasada działania separatora cyklonowego polega na wykorzystaniu siły odśrodkowej generowanej w wyniku ruchu obrotowego strumienia powietrza. Urządzenie składa się z cylindrycznej obudowy z koncentrycznym wlotem i wylotem oraz stożkowatej komory wewnętrznej. Strumień gazów zanieczyszczonych wprowadzany jest do separatora przez wlot, gdzie wskutek obrotu i przyspieszania w kierunku wewnętrznego stożka następuje rozdział cząstek od nośnika. Cząstki o większej masie odseparowują się od gazu i opadają w dół do dna separatora, skąd można je usunąć. Czysty gaz natomiast przemieszcza się w górę i wychodzi przez wylot separatora. 

Separator cyklonowy jest podstawowym elementem uzdatniania sprężonego powietrza. Jego zaletą jest wysoka skuteczność działania pozwalająca na usunięcie do 99% wody z medium roboczego. Jest obowiązkową częścią układu w przypadku, gdy proces wymaga medium o oczekiwanej skali czystości. Urządzenie odpowiada za wstępne uzdatnienie, po którym mogą  być wdrożone pozostałe maszyny związane z osuszeniem sprężonego powietrza np. osuszacze.

Dlaczego warto stosować separatory cyklonowe w układach sprężonego powietrza? Urządzenia te pozwalają wyeliminować 99% wody z medium roboczego. To z kolei wpływa na obniżenie ryzyka korozji i uszkodzeń wszystkich elementów systemu. Dotyczy to zarówno instalacji dystrybuującej sprężony gaz, jak i narzędzi pneumatycznych zasilanych przez medium. Wysoki poziom wilgoci sprężonego powietrza ma również wpływ na jakość produktów końcowych. 

Separatory cyklonowe pozwalają na oddzielenie wraz z wodą dużej części innych zanieczyszczeń, w tym cząstek stałych oraz cząstek olejowych. W efekcie urządzenie ma globalny wpływ na oczyszczanie sprężonego powietrza i przygotowanie go do dalszego procesu uzdatnienia. 

Separator cyklonowy jest efektywnym narzędziem do oddzielania zanieczyszczeń z przepływających mediów i ma wiele zalet, takich jak prosta konstrukcja, niski koszt eksploatacji i brak ruchomych części, które mogą ulec zużyciu.

Separator wodno-olejowy — co to jest?

Separator wodno-olejowy w układach sprężonego powietrza to urządzenie służące do oddzielania wody od oleju z kondensatu wytwarzanego podczas procesu sprężania powietrza przez sprężarkę. Separator wody i oleju pozwala uzyskać kondensat o znacznie niższej zawartości wody. W efekcie powoduje znaczące obniżenie kosztów utylizacji kondensatu. 

Warto podkreślić, że kondensat składa się głównie z wody, która stanowi 99% całego składu oraz 1 % oleju. Obniżenie zawartości wody sprawia, że woda uzyskana w wyniku pracy separatora kondensatu może być odprowadzona do kanalizacji. Pozostała mieszanina wodno-olejowa musi podlegać specjalistycznej utylizacji. Warto w tym miejscu podkreślić, że dopuszczalna norma w zakresie ilości oleju w cieczach odprowadzanych do kanalizacji wynosi 15mg/l.

Należy pamiętać, że wprowadzanie do kanalizacji kondensatu wodno-olejowego jest zabronione i karane wysokimi grzywnami. Wynika to z faktu, że olej jest toksyczny dla środowiska naturalnego i żywych organizmów. 

Zastosowanie separatorów kondensatu oraz separatorów cyklonowych jest korzystne dla użytkownika. Pozwala na uzyskanie sprężonego powietrza o wyższej czystości oraz minimalizuje koszty eksploatacyjne związane z utylizacją kondensatu.

źródło: Czemar sprężarki