Przegląd sprężarki – jak często go wykonywać?

Przeglad sprezarki – jak czesto go wykonywac

Aby zapewnić naszym sprężarkom powietrza długą żywotność, musimy właściwie o nie zadbać. Nie wystarczy tylko używać ich zgodnie z zapisami w instrukcji obsługi. Konieczne jest także regularne sprawdzanie stanu technicznego wszystkich urządzeń. Dzięki poprawnym czynnościom konserwacyjnym nasze sprężarki śrubowe nie będą wymagały kosztownych napraw.

Jak wygląda prewencyjny przegląd typowej sprężarki?

Producenci zalecają codzienne, cotygodniowe oraz comiesięczne przeglądy sprężarek. Zanim jednak przystąpimy do czynności serwisowych, należy sprawdzić, czy każdy z elementów kompresora jest wolny od napięcia systemowego. Jeśli są one zbyt nagrzane, musimy odczekać, aż ich temperatura spadnie do co najmniej 50˚C. Serwisując sprężarkę, trzeba przestrzegać zasad bezpieczeństwa. W instrukcji obsługi danego urządzenia producent zamieścił informacje dotyczące właściwego sposobu przeprowadzania prewencyjnych przeglądów. Chwila nieuwagi może poskutkować poważnym urazem operatora.

Codzienne serwisowanie sprężarek sprowadza się do sprawdzania wyświetlacza jej sterownika. Znajdziemy tam wiadomości o zbliżającym się terminie przeglądu serwisowego oraz wszelkie ostrzeżenia o wykrytej nieprawidłowości. Należy podjąć odpowiednie kroki uzależnione od treści danego ostrzeżenia. Oprócz tego warto przysłuchać się naszej sprężarce podczas jej pracy. Jeśli wychwycimy jakieś niepokojące dźwięki, należy wyłączyć maszynę i przeprowadzić bardziej szczegółowy przegląd.

Jakie czynności serwisowe należy wykonywać cotygodniowo?

Raz na tydzień powinniśmy sprawdzić stan maty filtracyjnej. Umieszczona jest ona na obudowie sprężarki w miejscu zasysania powietrza. Jej zadaniem jest chronienie pozostałych elementów urządzenia przed zanieczyszczeniami. Szczególne ważne jest zapewnienie skutecznej ochrony podzespołom elektrycznym. W przeciwnym razie może dojść do poważnego uszkodzenia kompresora. Zapchana mata filtracyjna nie pozwala na wystarczająco efektywne chłodzenie sprężarki. W takiej sytuacji wystarczy ją dokładnie oczyścić lub ewentualnie wymienić na nową. Pierwszym krokiem w czyszczeniu maty jest dokładne otrzepanie jej i pozbycie się zanieczyszczeń zgrubnych. Następnie wystarczy wykorzystać sprężone powietrze do usunięcia drobniejszych zabrudzeń. Jeśli jednak na macie znajduje się twardy osad, to jedynym wyjściem jest jej całkowita wymiana. Oprócz tego trzeba sprawdzić spusty kondensatu. Służą do wydalania tego produktu ubocznego na zewnątrz sprężarki. Jego nadmierne gromadzenie się może prowadzić do korozji. W razie potrzeby konieczne może być serwisowanie drenu kondensatu.

Co należy zrobić w ramach comiesięcznego serwisu sprężarek?

Właściwe czynności serwisowe zależą od tego, czy konserwujemy sprężarki bezolejowe, czy też modele olejowe. W przypadku tego drugiego wariantu koniecznie musimy zweryfikować poziom oleju. Większość sprężarek posiada określoną cyrkulacyjną objętość oleju. Spadkowi objętości towarzyszy wzrost temperatury wewnętrznej urządzenia. W rezultacie dochodzi do przegrzania się kompresora i jego wyłączenia. Jeśli zaniedbamy tę kwestię, będziemy musieli borykać się z nieplanowanymi przeglądami serwisowymi oraz przedwczesnym zużywaniem się sprzętu. Dlatego też należy sprawdzać poziom oleju w cyklu comiesięcznym.

Więcej informacji na temat przeprowadzania prawidłowego przeglądu sprężarki znajdziemy w instrukcji obsługi. Możemy także skontaktować się z producentem, który z chęcią odpowie nam na nasze pytania. Właściwie dbając o nasze maszyny przemysłowe, unikniemy niechcianych przestojów i awarii.