Pociągi towarowe – wygodny sposób na transport towarów na dużych odległościach

Pociągi towarowe

Transport to dział gospodarki, który ma za zadanie zaspokoić potrzeby przemieszczania osób oraz towarów. O ile każdy z nas na co dzień ma styczność z różnymi formami transportu ludzi, o tyle transport towarów czy surowców jest dla wielu obcym zagadnieniem. Dlatego warto przypomnieć czym on jest i jak działa.

Otóż transport ładunków jest kluczowym elementem systemów logistycznych, realizującym zadania związane z przemieszczaniem materiałów, komponentów, wyrobów gotowych w podsystemach zaopatrzenia, produkcji oraz dystrybucji. Transport towarów w każdej gospodarce narodowej pełni znaczącą rolę. Wynika to z faktu, iż wobec innych działów odgrywa on funkcje usługowe. Działalność transportowa pozwala sprawnie funkcjonować pozostałym sektorom gospodarki narodowej oraz przyczynia się do rozwoju państwa. Biorąc pod uwagę środek transportu oraz drogę przewozową, wyróżnić można:

 • transport samochodowy,
 • morski,
 • wodny – śródlądowy,
 • lotniczy,
 • kolejowy.

Zalety wykorzystania pociągów towarowych

Wymieniony jako ostatni transport kolejowy przy użyciu pociągów towarowych, jest ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego Polski ze względu na swoje ekonomiczne oraz ekologiczne właściwości. Pomimo wciąż nierozwiązanych problemów z infrastrukturą kolejową, już w tej chwili na niektórych kierunkach, transport kolejowy stał się atrakcyjną alternatywą dla pozostałych gałęzi transportu. Może on z powodzeniem rywalizować nawet z cieszącym się największą popularnością transportem samochodowym.

Do podstawowych zalet transportu pociągami towarowymi zaliczamy:

 • zdolność do jednorazowego przewozu dużych ładunków masowych – możliwe jest tworzenie pociągów o zróżnicowanej liczbie wagonów i ładowności dostosowanej do natężenia ruchu i potrzeb; masa ładunku może wynosić od 300 do 1000 ton;
 • relatywnie niskie koszty transportu;
 • niezawodność przewozów wynikająca z niskiego ryzyka wystąpienia wypadku;
 • korzystną ofertę z punktu widzenia czasu transportu, będącą efektem zarówno wysokiej niezawodności przewozów kolejowych jak i regularności, częstotliwości oraz rytmiczności oferowanych połączeń;
 • uniwersalność taboru – możliwość przewozu niemal każdego rodzaju ładunku;
 • dość niską energochłonność jednostkową;
 • stosunkowo niski wpływ na ekosystem wynikający z niskiej emisji substancji szkodliwych do środowiska.

Transport dalekobieżny

Kolej jest doskonałym środkiem transportu na długich dystansach. Umożliwia chociażby transport ładunku w kontenerach bez konieczności przeładunku jego zawartości. Transport kontenerowy za pomocą pociągów towarowych pozwala na przewóz wszelkiego rodzaju towarów, wliczając w to towary wielkogabarytowe, ładunki płynne, sypkie, i towary niebezpieczne.

Uzupełnienie transportu drogowego

Transport kolejowy, ze względu na niskie koszty jednostkowe w przewozach na relacjach długodystansowych, jest dopełniany najczęściej transportem drogowym wyróżniającym się największą dostępnością przestrzenną. Obie gałęzie transportu doskonale się uzupełniają również biorąc pod uwagę fakt, iż dysponują specjalistycznym taborem, pozwalającym na przewóz praktycznie każdego towaru.

Jedwabny Szlak XXI Wieku

Dowodem tego, że transport ładunków pociągami towarowymi sprawdza się na dużych odległościach jest Nowy Jedwabny Szlak łączący Europę i Chiny. Na mocy nowej umowy handlowej między Unią Europejską z Państwem Środka, w 2013 roku  doszło do reaktywacji Jedwabnego Szlaku, który przed wiekami łączył Chiny z Bliskim Wschodem i Europą. Polska, z uwagi na swoje położenie geograficzne odgrywa w tym  istotną rolę. Na terytorium naszego kraju przecinają się główne europejskie szlaki transportowe, które w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku zostały połączone z Chinami. Od blisko 5. lat transport kolejowy z Państwem Środka przeżywa bardzo dynamiczny rozkwit i obecnie jest najszybciej rozwijającym się produktem spośród całego wachlarza usług spedycyjnych.

Czas transportu towarów na trasie Chiny – Polska jest zdecydowanie krótszy niż ma to miejsce w przypadku transportu morskiego. Trasa z terminali kolejowych w Chinach do Małaszewicz pokonywana jest w 14 dni od daty wyjazdu pociągu. Stanowi to 1/3 czasu tranzytu w porównaniu z transportem drogą morską. Zauważalna jest również przewaga transportu kolejowego nad lotniczym. Dotyczy ona ceny przewozu. Decydując się na wysyłkę ładunku koleją, koszty transportu w porównaniu do transportu lotniczego są niższe o blisko 30%.

Źródło: Symlog.eu – spedycja międzynarodowa