Nowe urlopy – kto skorzysta na zmianach w kodeksie pracy?

biuro rachunkowe uslugi kadrowe

Rok 2022 już zawsze pozostanie pod znakiem roku zmian. Nowy Ład wprowadzony od 1 stycznia 2022r. przyniósł szereg ciekawych wytycznych, do których zastosować musiały się przede wszystkim osoby zajmujące się kadrami i płacami, a także biura rachunkowe. Począwszy od jednoosobowej działalności gospodarczej, kończąc na prężnie rozwijających się firmach, zatrudniających np. ponad 500 pracowników – każdy przedsiębiorca musiał zmierzyć się z obowiązującymi przepisami. Na zmianach jednak nie koniec, bowiem jeszcze w tym roku czeka nas rewolucja związana z urlopami.

Więcej dni wolnych

Dotychczas pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, dysponowali limitem urlopu w postaci 20 lub 26 dni na rok kalendarzowy. Niższy limit nalicza się osobom, które nie wykazują stażu pracy większego niż 10 lat (w staż pracy wchodzi również wykształcenie, czyli ukończone szkoły. W zależności od ich rodzaju, adekwatnie nalicza się odpowiednią ilość lat do stażu). Osoby, które wykazują staż pracy powyżej 10 lat są uprawnione do otrzymania 26 dni urlopu na dany rok kalendarzowy. Warto również nadmienić, iż zaległy urlop pracownik ma obowiązek wykorzystać do końca września obecnie trwającego roku.

W tym roku czeka nas duża zmiana, bowiem wiele osób zyska kilka dodatkowych dni urlopu. Nawet 33 dni urlopu na rok – brzmi świetnie? Są jednak pewne warunki.

W projekcie przewidywane są dwa nowe rodzaje urlopów:

  • urlop opiekuńczy,
  • urlop z powodu działania siły wyższej.

Urlop opiekuńczy będzie naliczany w wymiarze 5 dni i będzie on mógł być pobrany w wyniku konieczności sprawowania opieki nad osobą spokrewnioną z pracownikiem, np. nad dzieckiem, ojcem, czy małżonkiem, lub zamieszkującej we wspólnym gospodarstwie domowym. Istotnym faktem jest to, że urlop opiekuńczy będzie miał charakter bezpłatny – pracownik sprawujący opiekę nie będzie otrzymywał za te dni wynagrodzenia.

Urlop z powodu działania siły wyższej będzie udzielany w wyniku nagłego, niespodziewanego zdarzenia, np. wypadku, choroby członka rodziny, konieczności obecności pracownika w wyniku nieprzewidzianych spraw niecierpiących zwłoki. Za pobranie tego urlopu zatrudnionemu będzie przysługiwać 50% wynagrodzenia liczonego na takich zasadach jak wynagrodzenie urlopowe. Pracownik jest uprawniony do 2 dni lub 16 godzin takiego urlopu w roku.

Kolejna zmiana dla pracowników pójdzie także w kierunku urlopu rodzicielskiego – planowane jest wydłużenie go aż o 9 tygodni.

Korzyść dla wszystkich

Dotychczas z dodatkowych dni urlopu mogli korzystać jedynie rodzice i opiekunowie dzieci do lat 14. Po zmianach szersze grono pracowników zdobędzie uprawnienia do uzyskania dodatkowych dni urlopu. Warto zauważyć, że zmiany te będą wiązać się z wzmożoną pracą działów kadr i płac, a także biur rachunkowych – jest to nie tylko rewolucja dla pracowników, ale przede wszystkim dla pracodawcy. Poprawki systemowe będą wiązały się z dodatkowymi kontrolami prawidłowości naliczeń wynagrodzeń i rozliczania czasu pracy.