Normy prawne transportu chłodniczego – co warto wiedzieć?

transport chłodniczy krajowy

Dwoma aktami prawnymi regulującymi przewóz artykułów żywnościowych, które wyjątkowo szybko się psują, są: ustawa o transporcie drogowym i umowa ATP.

Ustawa o transporcie drogowym

Określa ona jakie dokumenty powinien posiadać kierowca wykonujący transport drogowy. Ustawa ta nakłada także na kierowców zajmujących się tego typu transportem obowiązek posiadania wymaganego świadectwa określonego przez umowę ATP. Ma to miejsce zarówno w transporcie chłodniczym krajowym jak i zagranicznym.

Umowa ATP

W ramach europejskiej komisji gospodarczej ONZ Grupa Robocza do spraw przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych opracowała w Genewie umowę ATP. Jest to umowa dotycząca przewozów międzynarodowych wszystkich artykułów żywnościowych, które szybko się psują. Dotyczy ona także specjalnych środków transportu przeznaczonych do tego typu przewozów.

Umowa ta zawiera także zasady, których przestrzeganie ma chronić wszystkie te produkty przed zepsuciem. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza podczas długodystansowych przewozów międzynarodowych.

Transport chłodniczy krajowy a zagraniczny

Bywa tak, że transport zagraniczny okazuje się być krótszy jeśli chodzi o czas i dystans niż transport krajowy. Jednak w zdecydowanej większości przypadków transport zagraniczny wiąże się z koniecznością pokonania o wiele większego dystansu, a co za tym idzie, trwa o wiele dłużej niż transport chłodniczy krajowy w Polsce czy nawet w o wiele większych krajach.

A co dość oczywiste w przypadku szybko psujących się produktów żywnościowych dystans i związany z nim czas nie jest sprzymierzeńcem.

Akty prawne regulujące transport chłodniczy

Oprócz ustaw określających prawidłowe warunki transportu chłodniczego krajowego w poszczególnych państwach Organizacja Narodów Zjednoczonych postanowiła stworzyć podobny akt prawny obowiązujący międzynarodowo zwany umową ATP.

Umowa ATP powstała, aby usprawnić, a także przyspieszyć międzynarodowy przewóz wszystkich szybko psujących się artykułów spożywczych.

Dzięki tej umowie zapewniony został wyższy standard bezpieczeństwa przewozu wspomnianych artykułów. Wzrosło także bezpieczeństwo transportu chłodniczego krajowego, gdyż umowę ATP uwzględnia się jako obowiązujący dokument także w obrębie każdego przewozy krajowego.

Korzyści płynące z umowy ATP

Rozwój importu i eksportu żywności, a także zapotrzebowanie na zdrową i ekologiczną żywność spowodowały podpisanie umowy ATP przez liczne kraje a w tym wiele państw spoza Europy.

Należy wspomnieć, że zdecydowana większość produktów o krótkiej dacie ważności to produkty ekologiczne i zdrowe, dzięki czemu rozwój transportu chłodniczego krajowego i zagranicznego może przyczynić się do lepszego zdrowia obywateli.