Mit podwójnego opodatkowania w spółce z o.o.

Mit podwójnego opodatkowania

Wizja podwójnego opodatkowania w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie musi przekreślać Twoich marzeń na założenie tego typu działalności. Z poniższego artykułu dowiesz się, w jaki sposób uniknąć tego typu opodatkowania i czy rzeczywiście jest to tak wielka wada tej formy działalności gospodarczej.

Spółka z o.o. – pamiętajmy o podwójnym opodatkowaniu tego typu działalności gospodarczej

Warto pamiętać, jeszcze przed podjęciem decyzji o założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, że prowadząc spółkę z o.o., w pierwszej kolejności płacimy podatek CIT, który według ustawy o rachunkowości wynosi obecnie 19 %, 15 % i 9 % dla tzw. małego podatnika, którego przychody w 2018 i 2019 roku nie przekroczyły poziomu 1,2 mln Euro. W dalszej kolejności należy również uiścić podatek od podziału zysku wypłacanego wspólnikom spółki w formie dywidendy, czyli ponownie musimy odprowadzić co najmniej 19 procent. Tego typu zobowiązanie sprawia, że sama wypłata dywidend (wypłacane wspólnikom po zakończeniu danego roku obrotowego), jak również zatrudnienie w spółce z o.o. na podstawie umowy o pracę, to koszty stanowiące duże zobowiązanie finansowe.

Opodatkowanie dywidendy i zatrudnienia na podstawie uop to dwa najdroższe sposoby opodatkowania, które muszą zostać odprowadzone z zysków, jakie w danym okresie wygenerowała firma. Oznacza to w praktyce, iż jednoosobowy zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może liczyć w korzystnej kalkulacji na około 2/3 zysku z działalności całej firmy.

W wyniku odprowadzenia zgodnie z powyższymi przepisami podatków, finalne opodatkowanie dochodu spółki będzie wynosić 36 % lub 28% dla tzw. małych podatników. Z tego wynika, że opodatkowanie dochodu dużych spółek przekraczać będzie drugi próg skali podatkowej, który wynosi 32%, a mniejszych przedsiębiorców znacznie przekroczy próg 19%.

Warto zatem przeanalizować, czy istnieją legalne narzędzia, które pomogą zoptymalizować zobowiązania podatkowe podmiotów gospodarczych.

Optymalizacja kosztów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednym ze sposobów uniknięcia podwójnego opodatkowania w spółce z o.o. jest optymalizacja kosztów prowadzenia działalności. Oznacza to, iż przychody pomniejszone są o koszty uzyskania owych przychodów. Można zaliczyć do tego wynagrodzenie wspólników – zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i zlecenia.

Wspólnikom mającym funkcje w Zarządzie spółki można przyznać udział w nadwyżce bilansowej, która została osiągnięta, od początku roku podatkowego. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która ma zawartą ze wspólnikiem umowę o dzieło, może pomniejszyć o 50% koszty uzyskania przychodu związane z przeniesieniem praw autorskich. Jeśli kwota jest analogiczna, względem przychodu spółki, wówczas spółka ta nie osiąga żadnego dochodu i tym samym nie płaci żadnego podatku. W przypadku, gdy cały dochód został przetransferowany na danego wspólnika, wówczas przychód spółki z o.o., zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, zostaje pomniejszony o koszt w wysokości 50% przychodu.

W praktyce rachunkowej wygląda to następująco:

Dochód spółki wynosi 10.000 pln – 50% = 5.000 pln

Pozostały dochód wynosi 5.000 pln– 18% (stawka podatku) = 4050 pln

Podatek od wypracowanego dochodu spółki wynosi jedynie 950 pln.

Tego typu kwota, jest 4-krotnie mniejsza od tej, którą należałoby uiścić, gdyby wystąpiła konieczność podwójnego opodatkowania spółki z o.o.

Opcja likwidacji podwójnego opodatkowania w spółce z o.o. to założenie spółki komandytowej, która nie ma statusu osoby prawnej, a więc nie podlega CIT-owi.

Warto skorzystać z możliwości uniknięcia płacenia podwójnego opodatkowania w spółce z o.o., ponieważ daje to szansę na rozwój firmy, bez potrzeby uiszczania ogromnych kwot podatku z tytułu wypracowanego dochodu spółki.

Źródło: http://kancelaria-golebiowska.com.pl