Konserwacja klimatyzatorów – jak często należy ją przeprowadzać i kto jest za nią odpowiedzialny

Konserwacja klimatyzatorów

Według obowiązującego prawa, konserwację klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych należy przeprowadzać cyklicznie, gdyż zaniechanie tego typu działań, wpływa na mniejszą wydajność urządzenia oraz stwarza zagrożenie rozwoju groźnych dla zdrowia drobnoustrojów. Podobnie rzecz ma się z klimatyzatorami na użytek domowy, które również podlegają obowiązkowi systematycznej konserwacji i czyszczenia. Zadanie to należy powierzyć specjalistom, gdyż samodzielna ingerencja rzadko przynosi oczekiwany rezultat, jak również może trwale uszkodzić urządzenie.

Dlaczego należy czyścić klimatyzatory?

Czyszczenie i konserwacja kolimatorów są konieczne, z uwagi na to, iż urządzenie te, pochłaniają wiele różnych cząsteczek, do których zaliczamy m.in. kurz, pyłki, wirusy, bakterie czy inne drobnoustroje. Mimo, iż klimatyzacja jest instalacją z zasady bezobsługową, to jednak wymaga ona pewnych zabiegów higienicznych. Jest to sprzęt, który w porze letniej użytkujemy praktycznie codziennie, a jego konserwacja ma znaczenie dla zdrowia przebywających w klimatyzowanym pomieszczeniu osób.

Sam proces czyszczenia i konserwacji nie jest zbyt uciążliwą czynnością oraz nie generuje wysokich kosztów. Specjalistyczne firmy oferują swoją pomoc oraz gwarantują najwyższą jakość świadczonych usług.

Brak czyszczenia filtra zagraża rozwojem zarodków pleśni i grzybów

Proces chłodzenia powietrza jest skorelowany z produkcją sporej ilości wilgoci. Nadmiar pary wodnej, który unosi się w powietrzu działa niekorzystnie, zarówno dla zdrowia osób, które nim oddychają, jak również dla wnętrza pomieszczenia. Warto zadbać także o czyszczenie filtra, przez który przepływa powietrze. Gromadzą się tam zarodniki grzybów, pleśni oraz bakterie. Jest to materiał organiczny, który, bez względu na parametry techniczne i stopień zaawansowania danego klimatyzatora, osadza się na powierzchni wymienników ciepła oraz na łopatkach wentylatora. Należy go systematycznie usuwać, ponieważ zaniechanie tej czynności  przynosi wiele niepożądanych skutków.

Bakterie oraz zarodniki pleśni z powrotem będą migrować do oddawanego przez klimatyzator powietrza. Osoby przebywające w pomieszczeniu będą narażone na wdychanie zanieczyszczeń, co w konsekwencji może prowadzić do przykrych dolegliwości zdrowotnych, a nawet zagrażać wystąpieniem wielu poważnych chorób – m.in. raka płuc.

Czyszczenie klimatyzacji najlepiej zlecić specjalistom, którzy dadzą gwarancję jej prawidłowego wykonania oraz czystego powietrza w najbliższym sezonie letnim. Rzetelnie przeprowadzony serwis urządzeń powinien wiązać się z wyczyszczeniem całego systemu klimatyzacji – nie tylko filtrów. W ten sposób wyeliminowane zostaną wszelkie drobnoustroje, które w wilgotnym i ciepłym środowisku szybko się namnażają. Zastosowanie profesjonalnych środków posiadających właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze zapobiega nie tylko nieprzyjemnemu zapachowi, który mógłby wydobywać się z urządzeń wraz z nadmuchem chłodnego powietrza, ale także rozprzestrzenianiu się chorób i alergenów.

Istnieją także modele posiadające funkcję samooczyszczenia – te polecamy szczególnie. Jednakże nawet one potrzebują corocznej konserwacji.

Konserwacja klimatyzacji

Systematyczne prace konserwacyjne sprzyjają wieloletniemu i bezawaryjnemu działaniu klimatyzatorów. Urządzenie, w którym nie wykonuje się cyklicznej wymiany filtra, szybciej się zużywa, może ulegać poważnym awariom oraz obniżać moc i skuteczność działania.

Prawidłowo przeprowadzony serwis i konserwacja klimatyzatorów znacznie wydłużają ich żywotność. Warto pamiętać, aby przeglądy konserwacyjno-serwisowe odbywały się minimum dwa razy w roku, najlepiej wiosną (w miesiącu marzec/kwiecień) lub pod koniec lata (sierpień/ początek września). Przeglądy i konserwacje, które powierzane są fachowcom z doświadczeniem, pozwalają na utrzymanie odpowiedniej wartości współczynnika efektywności COP.

Regularna konserwacja i przegląd klimatyzatorów pozwala na ograniczenie ryzyka awarii sprzętu oraz sprawia, iż urządzenia są bezpieczne w użytkowaniu i zapewniają chłodne i wolne od zanieczyszczeń powietrze. Taka dbałość o system klimatyzacji jest konieczna, bez względu na to, jaki typ urządzenia zamontowano w pomieszczeniu.

Źródło: http://clima.com.pl/