Jak wygląda proces magazynowania towarów? Jak go usprawnić?

magazynowanie towaru

Skuteczna obsługa procesów magazynowania towarów jest coraz ważniejsza. Rosnąca konkurencja na rynku magazynowym w Polsce wymusza wdrażanie nowoczesnych technologii i efektywniejszych metod organizacji procesów. Porządny system do zarządzania magazynem pozwoli usprawnić każdą z faz procesu magazynowania towarów. Umożliwi także optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynowej.

Główne etapy procesu składowania towarów w magazynie

Pierwszy etap polega na przyjęciu towaru. Powinno się to odbywać w specjalnie wydzielonej do tego strefie. Pracownicy magazynowi rozładowują towar i przeprowadzają szczegółową inspekcję pod kątem ewentualnych uszkodzeń, które mogły powstać w czasie transportu. Sprawdzana jest także dokumentacja i zgodność dostawy z zamówieniem. Po pomyślnym przejściu kontroli ilościowej, jakościowej i strony formalnej pozostaje wprowadzenie przyjętych towarów do ewidencji. Od tego momentu odpowiedzialność za dany ładunek spada na magazyn. Następnie rozpoczyna się proces składowania towaru.

Ten etap ma za zadanie takie rozmieszczenie towarów, aby zapewnić im bezpieczne warunki, które zminimalizują szansę pogorszenia się ich stanu. W tym celu podmioty zarządzające magazynem powinny mieć na uwadze kilka podstawowych zasad. Chodzi mianowicie o składowanie towarów z uwzględnieniem ich grup asortymentowych oraz zabezpieczenie ich zarówno przed wzajemnym oddziaływaniem, jak i zmiennymi warunkami pogodowymi. Aby ułatwić skuteczne magazynowanie, należy także zadbać o właściwą rotację towarów i umożliwić pracownikom łatwy dostęp do każdego składowanego towaru. Dobrym pomysłem są okresowe kontrole połączone z niezbędnymi czynnościami konserwacyjnymi.

Istotnym elementem procesu magazynowania towarów jest kompletowanie zamówienia. Polega to na podejmowaniu z magazynu odpowiedniej ilości konkretnego towaru i tworzenie jednostek ładunkowych zgodnych z oczekiwaniami odbiorców. Efektywność magazynu zależy w dużej mierze od zdolności do szybkiego i prawidłowego kompletowania zamówień. Tutaj z pomocą przychodzi system WMS. Nie tylko pozwala przyspieszyć proces realizacji zamówień, ale także znacząco redukuje prawdopodobieństwo popełnienia pomyłki przez pracownika magazynu. Ostatnim etapem jest wydawanie towarów z magazynu bezpośrednio do odbiorcy lub załadowanie ich do dalszego transportu.

Sposoby na optymalizację procesu magazynowania towarów

Należy przede wszystkim obrać taką strategię logistyczną, która będzie idealnie dopasowana do naszych potrzeb. W tym celu należy uwzględnić liczbę personelu i zamówień oraz dostępną nam powierzchnię magazynową. W przypadku większej ilości zamówień nie obejdziemy się bez zautomatyzowania przynajmniej części z procesów magazynowych. Systemy WMS pozwolą na skuteczniejsze przetwarzanie tak dużych ilości zamówień. Dobrym sposobem na usprawnienie procesu magazynowania towarów jest stosowanie podziału na klasy logistyczne. Sortowanie ładunków zgodnie z tymi klasami pozwoli przyspieszyć poszczególne procesy logistyczne i tym samym zoptymalizować magazynowanie towarów. Warto także zainwestować w wysokiej jakości sprzęt w postaci regałów magazynowych, wózków paletowych oraz pomostów. W niektórych magazynach skuteczna okazała się technika cross-dockingu. W jej ramach nie wprowadza się towarów na magazyn. Zamiast tego są transportowane ze strefy przyjmowania bezpośrednio do strefy wysyłki. Jeżeli składujemy produkty o dużej rotacji, warto także wyznaczyć dla nich oddzielną strefę składowania. Przydatne może być również zautomatyzowanie zarządzanie brakami w magazynie.

Efektywność procesu magazynowania towarów zależy między innymi od tego, czy uda nam się stworzyć uporządkowany łańcuch operacji w ramach poszczególnych etapów magazynowania ładunków. Bardzo pomocne są w tym informatyczne systemy do zarządzania magazynem. Trudno wyobrazić sobie nowoczesny magazyn, który jest w stanie poradzić sobie bez nich w dzisiejszych warunkach ostrej konkurencji na rynku powierzchni magazynowych.