Farmaceutyki w magazynie – na co zwrócić uwagę przy wyborze wyposażenia?

regaly polkowe

Tworząc i projektując magazyn przeznaczony do składowania wybranej grupy produktów należy mieć na uwadze przede wszystkim ich odpowiednie przechowywanie, jakość wyposażania oraz komfort pracy. Magazyn farmaceutyczny to specjalistyczny skład cechujący się surowymi wymogami co do warunków panujących wewnątrz i wymaga on zaopatrzenia w niezbędną infrastrukturę technologiczną w tym odpowiednich regałów magazynowych. Znaczenie również ma wykfalifikowana i odpowiednio przeszkolona kadra pracownicza.

Grupa towarów: farmaceutyki – zasady ich przechowywania 

Leki, suplementy diety, witaminy czy różnego rodzaju substancje lecznicze należą do wyrobów z którymi obchodzi się w szczególny sposób. Farmaceutyki powinny być przechowywane przede wszystkim w miejscu z dala od okien i światła słonecznego, wilgoci i innych potencjalnych źródeł zbyt wysokiej lub za niskiej temperatury. Standardowa temperatura jak powinna być utrzymywana w magazynie to minimalnie 15°C do maksymalnie 25°C. Dodatkowo niektóre z środków leczniczych należy przechowywać w ściśle określonej temperaturze i niekiedy wymaga to użycia specjalistycznych urządzeń chłodzących. Nieodpowiednie przechowywanie i składowanie skutkuje utratą właściwości na wskutek zmian i reakcji chemicznych, które zachodzą pod wpływem np. podwyższonej temperatury lub wilgoci. Wówczas obliguje to do zutylizowania źle przechowywanej partii towaru, ponieważ takie leki nie nadają się do dystrybucji. Ściśle przestrzeganą zasadą jest także data ważności towaru zawarta na opakowaniu od producenta i odpowiednio zaimplementowany w magazynie system FEFO. Opiera się on na zasadzie wydawania z magazynu towaru o najkrótszej dacie przydatności w celu uniknięcia przeterminowania farmaceutyków.

Infrastruktura, wyposażenie i regały magazynowe

W momencie kiedy przychodzi czas na znalezienie odpowiedniego wyposażenia do magazynu dedykowanego przechowywaniu farmaceutyków należy kierować się przede wszystkim jakością danych urządzeń. Niedopuszczalne jest by systemy zaimplementowane w tego typu magazynie mogły zawieść i przyczynić się do marnotrawca składowanych produktów. Wyjątkowo ważnymi w tym przypadku są urządzenia utrzymujące stałe warunki temperatury i wilgotności oraz regały magazynowe. Automatyzacja i komfort pracy jaki mogą zapewnić odpowiednio dobrane regały magazynowe mają duże znaczenie dla wydajności hali. Tak więc warto przyjrzeć się zaawansowanym technologicznie regałom i systemom uzupełniającym kompatybilnym z regałami. Pozwolą one na monitorowanie oraz wydawanie z gniazd i lokacji dokładnie tych produktów, które są w danym momencie potrzebne minimalizując do zera możliwość uszkodzenia towaru lub jego złe wydanie.

Dobrze dobrane wyposażenie, regały magazynowe i całość infrastruktury wraz z systemami monitorującymi zapewni ochronę towaru oraz uniemożliwią one dostęp osób nieuprawnionych.