Co to jest Business Process Outsourcing i kiedy się go stosuje?

księga rachunkowa

Outsourcing procesów biznesowych (BPO) to kontraktowanie określonego zadania biznesowego, takiego jak płace, zasoby ludzkie (HR) lub księgowość, zewnętrznym dostawcą usług. Zwykle BPO jest wykorzystywany jako metoda na szukanie oszczędności. Stosuje się go do oddelegowania zadań, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania firmy, ale niezwiązanych z główną działalnością firmy, a wiec nie wpływających bezpośrednio na utrzymanie jej pozycji na rynku.

Podział usług BPO

Wyróżniamy dwie kategorie Business Process Outsourcingu. Pierwszą z nich, jest Outsourcing back-office, który obejmuje wewnętrzne funkcje biznesowe. Back-office outsourcing oferuje organizacjom usługi pomagające w zarządzaniu zadaniami, takimi jak wprowadzanie i zarządzanie danymi, wsparcie księgowe, czy rachunkowe. Zadania back-office są integralną częścią podstawowych procesów biznesowych firmy i pomagają utrzymać jej płynność działania. Drugim z nich jest outsourcing front-office, skupiający się na usługach związanych z klientem. Zadania front-office obejmują różne formy komunikacji z klientami, w ramach telemarketingu, obsługi klienta, wsparcia technicznego, czy badania rynku.

Zalety korzystania z usług firm outsourcingowych.

Najważniejszymi korzyściami płynącymi z BPO to zaoszczędzone pieniądze i możliwość skoncentrowania się na podstawowej działalności firmy. Stawiając na outsourcing przedsiębiorca nie musi ponosić kosztów utrzymania wewnętrznego działu firmy (utrzymania pracowników, zapewnienia im miejsca i narzędzi umożliwiających pracę). Nawiązując współprace z firmą zewnętrzną pracodawca rezygnuje również kosztów związanych z rekrutacją nowych pracowników i ich szkoleniem. Firmy outsourcingowe zatrudniają dobrze wykwalifikowanych specjalistów, dzięki czemu świadczą usługi terminowo i na wysokim poziomie. Większość pracowników BPO ma bezpośredni kontakt z klientami, dzięki czemu są oni w stanie uzyskać opinie z pierwszej ręki na temat produktów i usług. Te cenne informacje zwrotne pomagają firmie poprawić jakość świadczonych usług. Ponadto podejmując współpracę z profesjonalna firmą, przedsiębiorca może liczyć na dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych, na których wdrożenie nie mógł sobie pozwolić podczas samodzielnej obsługi wszystkich procesów biznesowych. Mająca dostęp do doświadczonych specjalistów oraz najnowszych rozwiązań technologicznych firma outsourcingowa usprawnia nie tylko funkcjonowanie oddelegowanych jej działów firmy, ale w konsekwencji podnosi efektywność całej działalności.

Inspiracja: MDDP – Outsorcing.pl