Budowa farmy wiatrowej – zadbaj o drogi dojazdowe

drogi dojazdowe

Farmy wiatrowe odzyskują zainteresowanie inwestorów i stanowią jeden z pomysłów na rozwiązanie kryzysu energetycznego. Zielona, dostępna właściwie cały czas energia to realna przewaga dla nowoczesnych gospodarek. Większość farm wiatrowych działa na terenach oddalonych od infrastruktury społecznej. Wiatraki w wielu przypadkach przeszkadzają ludziom mieszkającym najbliżej mechanizmu. Budowa wiąże się zatem z zastosowaniem tymczasowych dróg dojazdowych umożliwiających bezproblemowe prowadzenie prac nawet w trudniejszym środowisku.

Inwestycja wrażliwa pod kątem środowiskowym

Prawo budowlane nakazuje tworzenie dróg dojazdowych do inwestycji. Najlepiej płyty drogowe łączyć z już dostępną infrastrukturą w celu poprawy płynności transportu materiałów. Projekty budowy farmy wiatrowej zakładają analizy wpływu na środowisko. Zastosowanie płyt tymczasowych, chociażby aluminiowych lub kompozytowych to rozwiązanie uniwersalne i całkowicie bezpieczne dla ekosystemu. Inwestor nie ryzykuje, że po zdjęciu płyt pozostawi głębokie ślady w ziemi. Warto zaznaczyć, że wiatraki wprowadza się na mocno zróżnicowanych terenach, w tym górskich, falistych, równinnych. Płyty drogowe sprawdzą się w każdym przypadku, nawet na mocno nierównej przestrzeni.

Organizacja budowy farmy wiatrowej to skomplikowany proces

Farmy wiatrowe składają się z wielu turbin, często oddalonych od siebie, więc przyda się wysoka elastyczność kształtowania dojazdu. Lżejsze płyty drogowe można szybko przenosić, dzięki wprowadzonym uchwytom, nawet bez używania ciężkiego sprzętu. W Polsce turbiny produkujące energię to jeszcze zagadnienie niszowe. Duże problemy dla rozwoju rynku stwarzają organizacje ekologiczne, a nawet sami mieszkańcy gmin narzekający na hałas. Ogromne wiatraki, przekraczające wysokością wieżowce wymagają zastosowania bardzo ciężkiego sprzętu. Z tego powodu inwestorzy muszą się skupić na organizacji prawidłowej, tymczasowej infrastruktury, która wytrzyma obciążenie przez dłuższy czas. Przy budowie farmy wiatrowej zaleca się najbardziej płyty kompozytowe, o zwiększonej gęstości. W niektórych przypadkach przyda się nawet utwardzenie już istniejących dróg dojazdowych, żeby nie spowodować problemów prawnych.

Przydatna pogłębiona analiza przed podjęciem decyzji o finansowym zaangażowaniu

Dewastacja środowiska, w którym znajdzie się farma wiatrowa to krytyczny czynnik ryzyka. Dla bezpieczeństwa wielu inwestorów decyduje się na wykupienie wszystkich okolicznych działek w celu minimalizacji ewentualnych roszczeń. Jakie czynniki trzeba uwzględnić przed podjęciem ostatecznej decyzji o inwestycji w farmę wiatrową? Przede wszystkim inwestor musi wiedzieć, czy uzyska wystarczającą siłę wiatru i czy wielkość turbiny przełoży się faktycznie na zyski. Na rynku pojawia się też sporo innowacyjnych modeli śmigieł, więc wybór technologii ma duże znaczenie dla długoterminowej efektywności. Rozwija się nawet pomysł farm napowietrznych.

Na zakończenie

Budowa farmy wiatrowej to projekt ciekawy, ale wymagający przeprowadzenia dogłębnych analiz środowiskowych i inwestycji w możliwie najlepsze płyty drogowe zwiększające komfort prac z wykorzystaniem ciężkich maszyn budowlanych.