Automatyzacja sterowania w procesach druku offsetowego

druk offsetowy - urzadzenia

Druk offsetowy to popularny rodzaj procesu drukowania, stosuje się go, gdy potrzebne są duże ilości materiałów drukowanych, takich jak wizytówki, broszury lub ulotki. Druk offsetowy jest również opłacalny, ponieważ wykorzystuje duże arkusze papieru (lub płyty), co obniża koszt jednostkowy. Druk ten działa w oparciu o dużą płytę, na której znajduje się obraz do wydrukowania, farba jest przenoszona z płyty na gumową podkładkę, a następnie na papier. Płyty offsetowe muszą zostać naświetlone przed ponownym użyciem, dlatego proces ten wymaga tworzenia wielu płyt dla każdego zadania, które ma zostać wydrukowane.

Jaki automatyzacja sterowania druku offsetowego ma cel?

Celem automatyzacji druku offsetowego jest, ogólnie rzecz biorąc, osiągnięcie wysokiej wydajności i stałej dobrej jakości. Wysoka wydajność oznacza możliwość drukowania wielu egzemplarzy w ciągu dnia lub godziny. Wymaga to wydajnej linii, która może pracować szybko, z minimalnym czasem przestoju. Ważna jest również możliwość szybkiego przygotowania nowego zadania w dowolnym momencie. Stała, dobra jakość wymaga, aby wszystkie wydrukowane egzemplarze były takie same – dotyczy to zarówno wyglądu fizycznego (np. rejestracja), jak i koloru (np. odcień). Oznacza to również, że operatorzy mają niewielkie umiejętności niezbędne do wykonywania swojej pracy, więc w razie potrzeby mogą zostać zastąpieni przez maszyny bez nadmiernego wzrostu kosztów.

Jak wygląda proces drukowania?

Proces drukowania można podzielić na dwie główne części: pierwsza z nich, prepress, polega na przygotowaniu płyt do druku, druga to sam proces drukowania. Prepress to proces, który odbywa się przed wysłaniem pracy do drukarni offsetowej. Obejmuje on wszystkie czynności niezbędne do przygotowania pliku cyfrowego lub folii do druku na maszynie offsetowej, w tym skanowanie, korektę obrazu, zarządzanie kolorami i optymalizację, impozycję i wstępny raster. Następnie odbywa się sam proces drukowania, w którym farba drukarska przenoszona jest z płyty offsetowej na gumową podkładkę, a następnie papier.

Jak wygląda sterowanie drukarek offsetowych?

Automatyczne sterowanie drukarkami offsetowymi jest wykonywane przez samą drukarkę, bez udziału operatora. Drukarka ma wbudowany komputer, który kontroluje wszystkie aspekty drukowania, w tym podawanie papieru, wyrównywanie i nakładanie farby. Komputer ten jest zaprogramowany tak, aby dostosować się do wszelkich zmian w jakości druku lub kroju pisma stosowanego przez operatora.

Podsumowanie

Automatyczny druk offestowy jest wynikiem wielu lat rozwoju i innowacji. Pierwsze drukarki offsetowe były obsługiwane mechanicznie, co oznaczało, że pracownik musiał ręcznie podawać każdy arkusz przez maszynę. Metoda ta była nie tylko nieefektywna, ale także niebezpieczna dla operatora. Dzięki automatycznemu sterowaniu drukarnie komercyjne mogą teraz używać większych arkuszy papieru i drukować w większej ilości niż kiedykolwiek wcześniej. Ponadto mogą drukować bardziej złożone wzory z większą prędkością, niż było to możliwe przy sterowaniu ręcznym.