odpady weterynaryjne

Co zaliczamy do odpadów niebezpiecznych?

8 czerwca, 2018 iORG.pl 0

Odpady niebezpieczne to takie substancje, które na skutek swojego pochodzenia, składu chemicznego, biologicznego lub innych, niewymienionych czynników, powodują niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia ludzkiego lub […]