Przerwy lunchowe

Przerwy lunchowe w firmie

Październik 2, 2018 iORG.pl 0

Przerwa na lunch w czasie konferencji, narady firmowej lub prezentacji to obecnie już nie luksus, ale absolutna konieczność. Dawniej każdy wspierał się domowymi kanapkami i […]

odpady weterynaryjne

Co zaliczamy do odpadów niebezpiecznych?

Czerwiec 8, 2018 iORG.pl 0

Odpady niebezpieczne to takie substancje, które na skutek swojego pochodzenia, składu chemicznego, biologicznego lub innych, niewymienionych czynników, powodują niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia ludzkiego lub […]